Søk jobb

Havila Kystruten vil frem mot oppstart i januar 2021 ha behov for mange nye ansatte i spennende stillinger både til sjøs og på land. Alle ledige stillinger vil bli utlyst her.