Nyheter

Alle vil om bord i Havila Kystruten

Når fristen no er ute, viser det seg at alle dei tilsette i Hurtigruten som fekk tilbod om å gå over til Havila Kystruten, greip sjansen.

Orders two new coastal route vessels from Tersan

Havila Voyages has signed a contract with the Turkish shipyard Tersan for the construction of the last two coastal route vessels. Construction will commence in just a few weeks.

Bestiller to nye kystruteskip ved Tersan

Havila Kystruten har inngått kontrakt med det tyrkiske verftet Tersan om bygging av dei to siste kystruteskipa. Byggestart er i løpet av få veker.