Nyheter

From Olympic gold to Havila Voyages

Gunnar Hvarnes has just led the Norwegian culinary team to Olympic gold. Now he is looking for gold to serve to the passengers travelling with Havila Voyages.

Fra gull i kokke-OL til Havila Kystruten

Gunnar Hvarnes ledet nettopp Norges kokkelandslag til OL-gull. Nå leder han jakten på gullet som skal serveres til de som reiser med Havila Kystruten.

Havila Voyages fitted with Norwegian furniture

Havila Voyages is purchasing Norwegian furniture to furnish its four new ships. Havila is in this way ensuring quality, locally produced furnishings and fittings for its passengers.

Fyller skipa med norske møblar

Havila Kystruten handlar norsk når dei fire nye skipa skal utstyrast med møblar. Slik sikrar Havila kortreist kvalitet for dei reisande.

Alle vil om bord i Havila Kystruten

Når fristen no er ute, viser det seg at alle dei tilsette i Hurtigruten som fekk tilbod om å gå over til Havila Kystruten, greip sjansen.

Orders two new coastal route vessels from Tersan

Havila Voyages has signed a contract with the Turkish shipyard Tersan for the construction of the last two coastal route vessels. Construction will commence in just a few weeks.

Bestiller to nye kystruteskip ved Tersan

Havila Kystruten har inngått kontrakt med det tyrkiske verftet Tersan om bygging av dei to siste kystruteskipa. Byggestart er i løpet av få veker.